עדכון פרטי חשבון בנק לקבלת מענק לכל אזרח

ניתן לעדכן את פרטי חשבון הבנק באתר השירות האישי