סטטוס עדכון פרטי חשבון בנק לקבלת מענק לכל אזרח

בשירות זה תוכלו לבדוק לאיזה חשבון בנק ישולם המענק לכל אזרח, ובמידה והמענק שולם ניתן גם לבדוק מתי שולם המענק, סכום המענק ומועד התשלום.

במידה ולא ידוע לנו חשבון בנק תוכלו לעבור משירות זה לשירות נוסף של עדכון חשבון בנק לצורך קבלת המענק.