מענק חזרה לעבודה

בדף זה תוכלו לקבל מידע אם אתם עומדים בתנאי הסף לקבלת מענק חזרה לעבודה. כמו כן לפניך מחשבון בעזרתו תוכל לבצע חישוב משוער לגובה המענק.

לתשומת לבך: החישוב הוא משוער ומתבסס על נתונים הידועים לנו ועל מידע המוזן על ידך.
החישוב הסופי של גובה המענק יתבצע במערכות הביטוח הלאומי.

מספר זהות מלא, כולל ספרת ביקורת
לדוגמה: 31/12/2001
לתשומת לבך,
אם ברשותך תעודת זהות ביומטרית חשוב להפעילה טרם ביצוע ההזדהות.
מידע והנחיות להפעלת תעודת הזהות ביומטרית