כניסה

מספר זהות מלא, כולל ספרת ביקורת
לדוגמה: 31.12.2001